Ouderraad (OR)

De taakverdeling van de ouderraad (OR) is als volgt:
Jan Jeuring                 Voorzitter
Esther Sanders          Secretaris
Karin Vogelaar           Penningmeester
Stephanie Huyser      lid
Norbert Oostbrink     lid
Vacature                     lid
Vacature                     lid

Mail:  ouderraad.kubus@gmail.com

Een oudervereniging is er om de belangstelling voor - en betrokkenheid bij - de school van uw kinderen te bevorderen. Daarnaast bevordert zij een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Waar een MR zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt een oudervereniging haar tijd en aandacht onder andere aan het beheren van het geld dat u, als ouder, jaarlijks aan school betaalt voor de georganiseerde activiteiten voor uw kinderen (de zogenoemde ouderbijdrage). 
Het bestuur van de oudervereniging is de ‘ouderraad’. Hierin zitten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele ‘gewone’ leden. 
Alle ouders van De Kubus zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen en de ouders en stimuleert en coördineert de activiteiten van de ouders op school. De vereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage.
Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waarin nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden. 
Goede communicatie is bij alle activiteiten van groot belang. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de nieuwsbrief en de website van de school. 
De notulen van de vergaderingen zijn te vinden in de map op school of op aanvraag via onze secretaris Esther Sanders.

 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden