Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat bij ons uit vier ouders en vier leerkrachten.
De locatiedirecteur is adviserend lid.
De ouders en leerkrachten hebben via deze raad invloed op het beleid dat door het bestuur (de gemeente Emmen) wordt bepaald.
Eén MR-lid is afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De raad heeft instemmings- en adviesrecht. (Zoals vastgelegd in de wet medezeggenschap).
Als er vacatures zijn in de raad, kan iedere ouder zich daarvoor kandidaat stellen. De verkiezing vindt plaats volgens een vastgestelde procedure.

Voor informatie, tips en opmerkingen kunt u altijd terecht bij leden van de MR persoonlijk of via Social Schools.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden