Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat bij ons uit vijf ouders en vijf leerkrachten.
De locatiedirecteur is adviserend lid.
De ouders en leerkrachten hebben via deze raad invloed op het beleid dat door het bestuur (de gemeente Emmen) wordt bepaald.
Eén MR-lid is afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De raad heeft instemmings- en adviesrecht. (Zoals vastgelegd in de wet medezeggenschap).
Als er vacatures zijn in de raad, kan iedere ouder zich daarvoor kandidaat stellen. De verkiezing vindt plaats volgens een vastgestelde procedure.
Voor leden van de MR en taakverdeling zie: de schoolkalender.
Voor informatie, tips en opmerkingen kunt u altijd terecht bij leden van de MR persoonlijk of via het mailadres: mrdekubusemmen@gmail.com
 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden