Ouders

Ouders en school dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Regelmatige contacten tussen ouders en school en een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolse aangelegenheden hebben een gunstige invloed op het schoolleven van de kinderen. Het is dan ook onze bedoeling ouders op verschillende manieren te betrekken bij het reilen en zeilen van de school.
Dat kan: 

  • via de medezeggenschapsraad (MR)
  • door zitting te nemen in de activiteitencommissie (AC)
  • door zitting te nemen in de ouderraad (OR)
  • als klassenouder
  • door kinderen begeleiden bij het lenen van boeken
  • door te helpen bij het overblijven
  • door te begeleiden bij diverse excursies
  • door hoofdluiscontrole

Wij houden ouders op de hoogte van het laatste nieuws middels onze maandelijkse nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt gedeeld in de ouder-app Social Schools.
Deze app is gratis te downloaden in de App Store en Google Playstore.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden