Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Nieuwe ouders heten we van harte welkom. Zodra een kind vier jaar is, mag het naar school. 
Het is gebruikelijk dat nieuwe ouders een afspraak maken met de locatiedirecteur, mevr. Lydia Jeuring.
In dit gesprek geeft de locatiedirecteur informatie over de school en hebben de ouders de gelegenheid om vragen te stellen.
Het eerste bezoek aan de school wordt afgesloten met een rondleiding door de school en zo mogelijk een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en).
Tijdens dit gesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en door de ouder(s) ondertekend. Voordat een kind vier is, mag het alvast op bezoek komen. In overleg wordt dan een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken.

Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. Daarvoor hanteert de Kubus het protocol gescheiden ouders, waarin verantwoordelijkheden van school en de ouders wordt beschreven.

Leerlingen van een andere basisschool
Van leerlingen die al op een andere basisschool hebben gezeten ontvangen wij van de "oude" school een uitschrijfformulier en een onderwijskundig rapport. Meestal wordt met de toeleverende school nog contact opgenomen voor meer informatie. Zo mogelijk komt de nieuwe leerling al een dag(deel) kennismaken. Een klasgenoot zorgt de eerste schooldag voor een rondleiding en maakt het nieuwe kind wegwijs in de school.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden