SchouderCom

De Kubus gebruikt voor de communicatie met de ouders/verzorgers SchouderCom (school-ouder communicatie). Dit is een online communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzichtelijke communicatie mogelijk maakt en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder/verzorger kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via de mail. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd, waarbij u (indien gewenst) notificaties via e-mail of via de App ontvangt.
Ons ouderportaal is te bereiken op: https://kubus-emmen.schoudercom.nl
Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en leerlingnummer) en de e-mailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd . Overige informatie, zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens ook mogen zien. De Kubus en SchouderCom gaan uiteraard zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden