Naam en logo de Kubus

Een naam voor een school kiezen doe je niet zomaar. Een belangrijk uitgangspunt voor de keuze voor de naam van De Kubus zijn de kernwaarden van onze school, waar we voor staan en waar we in geloven. De Kubus is een school die staat voor duidelijkheid en structuur, op een wijze die aansluit bij de behoeften van leerlingen en ouders. 

Waarom De Kubus als naam?

De Kubus is een korte krachtige naam, een naam waar alle doelgroepen zich een beeld bij kunnen vormen. Een kubus is een gestructureerde en duidelijke figuur. Dit past bij onze visie, de manier van lesgeven en de omgang met elkaar. Een kubus staat ook voor de basisschooltijd. De leerlingen stapelen leerjaar op leerjaar tot het een afgerond geheel wordt. Openbare basisschool De Kubus biedt kinderen een stevige basis voor de toekomst.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden